Kommunelegekontoret i Gaular sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Kommunelegekontoret i Gaular på tlf 57718240 for informasjon om deres nye nettsider.